Skip to main content Skip to search

Jazyková bariéra

Ponúkame Vám komunikáciu v rodnom jazyku aj keď ide o plnenie si Vašich povinností v zahraničí, čím Vám chceme pomôcť lepšie porozumieť legislatíve príslušnej krajiny a odbremeniť Vás od prípadných nedorozumení v prípade priameho kontaktu so zahraničnými inštitúciami či poradcami.

Osobný prístup

Naši poradcovia sú pre Vás vždy k dispozícii a svojím osobitným prístupom ku každému klientovi sa snažia o Vašu maximálnu spokojnosť v oblasti nami poskytovaných služieb.

Medzinárodné pokrytie

Vďaka nášmu právnemu zázemiu a medzinárodným skúsenostiam Vám pomôžeme uľahčiť vstup na zahraničný trh a zabezpečiť, aby ste sa sústredili na svoju prácu, zatiaľ čo my preberieme na seba všetku administratívu s tým spojenú.

Pomáhame s administratívou spojenou s výkonom práce v zahraničí prostredníctvom firiem, živnostníkov, ako i zamestnancov.

Ponúkame riešenia šité na mieru!

V prípade, ak máte konkrétnu požiadavku, s ktorou si neviete dať rady, napíšte nám a my sa Vám obratom ozveme späť.

stamp2

Daňové dopady

Pri výkone prác v zahraničí je treba dať pozor aj na to, aby Vám v zahraničí nevznikla stála prevádzkareň pre účely dane z príjmu, čím sa Vám Vaša „misia“ v zahraničí môže neočakávane predražiť. Rovnaké platí napr. aj pre daň zo mzdy. Poraďte sa s nami o Vašich podnikateľských zámeroch v zahraničí dostatočne včas, aby ste sa prípadným negatívnym prekvapeniam vyhli.

chess

Vysielanie zamestnancov

Problematika vysielania zamestnancov nie je jednoduchá, pričom už pri koncipovaní dohody o vyslaní je nutné poznať základné pravidlá pracovného práva krajiny vyslania a tiež aj ohlasovacie povinnosti, ktoré s tým súvisia. V každej krajine máme lokálnych poradcov, či už právnikov alebo daňových poradcov, s ktorými spolupracujeme, aby sme Vám vedeli poskytnúť poradenstvo nielen v zmysle lokálnej legislatívy, ale aj legislatívy štátu, kde budete vykonávať svoje aktivity.

KONZULTÁCIA

[contact-form-7 id=“3205″]

O nás

Kto sme? Sme zoskupenie poradcov (právnikov, ekonómov a účtovníkov)

Sme tu pre všetkých

Spája nás znalosť medzinárodného prostredia a mnohoročné pracovné skúsenosti získané v zahraničí. Máme fyzické zastúpenie na území Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Sme nápomocní klientom, ktorí pôsobia alebo vykonávajú práce v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, prípadne v iných krajinách európskeho hospodárskeho priestoru.

Našou pridanou hodnotou je znalosť miestnej legislatívy, jazyková vybavenosť a s tým spojené odbúranie strachu z veľa neznámych povinností či hroziacich sankcií. Vieme uľahčiť podnikanie a prácu v zahraničí, aby ste sa nerušene mohli sústrediť na svoje aktivity a zároveň mať istotu z toho, že im nehrozia neočakávané nepríjemnosti. Za týmto účelom zamestnávame alebo externe spolupracujeme s tímom odborníkov, ktorí nám pomáhajú dosiahnuť tieto ciele. Jedná sa hlavne o certifikovaných daňových poradcov, účtovníkov, advokátov, notárov, či firmy poskytujúce priestory pre sídlo spoločnosti.

Naša jazyková vybavenosť (nemčina, angličtina, poľština, maďarčina) nám pomáha byť vynikajúcim doplnkom tam, kde je práve jazyková bariéra podnikateľov a zamestnancov bráni byť ešte úspešnejšími.

VAŠE PODNIKANIE = NAŠA RADOSŤ

REFERENCIE

Odmenou za našu dlhoročnú prácu sú naši spokojní klienti

V mene našej spoločnosti Banskobystrický pivovar a.s. sa Vám chceme poďakovať za spoluprácu, ktorú ste nám Vy a Vaša spoločnosť poskytli pri zabezpečení všetkých potrebných dokladov pre našu účasť na výstave IGW Berlín 2018. Oceňujeme vašu ochotu, flexibilitu a profesionalitu, vďaka čomu sme mali všetko načas pripravené i napriek hektickému predvianočnému obdobiu. V neposlednom rade si vážime i Váš osobný prístup, k nám ako klientovi a to najmä, že ste vždy pozitívne reagovala na naše požiadavky a zmeny. Váš profesionálny a kultivovaný prístup nám výrazne pomohol pri úspešnej realizácii našej účasti na tejto výstave. Ďakujeme za spoluprácu a vašu spoločnosť môžeme vrelo odporučiť.

Potrebou bolo zlepšiť komunikáciu medzi nemeckými inštitúciami (SOKA-BAU a daňový úrad), vyriešiť tak povinnosti, ktoré pre nás zo strany týchto inštitúcii vznikli, upraviť pracovno-právnu agendu, aby bola v súlade s nemeckou legislatívou a pomôcť pochopiť povinnosti plynúce pre slovenskú firmu vykonávajúcu stavebné práce v Nemecku. Zároveň sme boli odbremenení aj od administratívy týkajúcej sa našich živnostníkov, najmä čo sa týka oslobodenia od zrážkovej dane v stavebníctve a ďalšej komunikácie s daňovým úradom. Spolupráca je vysoko profesionálna, komplexná a flexibilná. Sme nadmieru spokojní a odporúčame využiť služby spoločnosti ProfiDeCon.

Podnikáme ako firma v Nemecku tretí rok. ProfiDeCon vybavil potrebné doklady pre podnikanie v Nemecku a Rakúsku a rieši nám všetky právne a účtovné problémy spojené s podnikaním na Slovensku aj v zahraničí.

Zatiaľ úspešne všetko a bolo toho dosť. Jednoducho, keď chcete spokojne spať, Vy máte nápady a oni Vaše starosti.

ProfiDeCon sme poverili správou nemeckej DPH, registráciou na daňovom úrade a následnou komunikáciou s nemeckými úradmi.

Spolupráca funguje výborne, oceňujeme najmä flexibilitu, jazykovú zdatnosť a odbornosť. S firmou ProfiDeCon sme riešili aj spor v Rakúsku, kde sa vďaka znalosti práva podarilo dosiahnuť dohodu o mimosúdnom vyrovnaní.

Je veľmi dôležité vedieť sa rozdeliť. Nemyslíme tým peniaze, ale skúsenosti, vedomosti, vzdelanie a veľakrát aj nadšenie!

Pre spoľahlivú prácu potrebujete spoľahlivého partnera!

Ak nemáte právne povedomie v krajine, v ktorej podnikáte, môžete využiť naše schopnosti.

Kontaktujte nás