Skip to main content Skip to search

Personálne služby

PERSONÁLNE PORADENSTVO

Naši konzultanti majú dlhoročné skúsenosti v riadení ľudských zdrojov a rozvíjaní potenciálu zamestnancov. Analýzou vašich cieľov s porovnaní s aktuálnym stavom vám vieme poradiť konkrétne kroky, ktoré vám pomôžu vo firme:

  • Identifikácia potrieb v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  • recruitment a poradenstvo pri výbere zamestnancov
  • nastavenie procesov na čo najefektívnejšie využitie ľudského potenciálu vo vašej firme
  • nastavenie konkurencieschopného odmeňovania a benefitov
  • služby Outplacementu v prípade potreby prepustenia zamestnancov

Recruitment a poradenstvo pri výbere zamestnancov

Search & Selection

Ak hľadáte zamestnancov alebo živnostníkov na výkonné odborné pozície.

Executive Search

Ak hľadáte manažérov alebo veľmi seniorných profesionálov, ktorí nastavia strategické smerovanie tímov, či celej firmy.

Mass Recruitment

Ak potrebujete nájsť veľa ľudí v krátkom čase.

Nastavenie procesov

Ak sa vaša firma rýchlo rozrástla a potrebuje lepšie nastaviť procesy, poradíme vám, ako majiteľom, manažérom, či kľúčovým zamestnancom, ako nastaviť meranie výkonnosti zamestnancov, nábor nových ľudí, získavanie obojstrannej spätnej väzby alebo odmeňovanie.

Odmeňovanie zamestnancov

Vieme, ako je nastavený trh v oblasti finančného odmeňovania, ako motivuje svojich zamestnancov vaša konkurencia a aké sú trendy na svete. Radi vám pomôžeme nastaviť platy a benefity vašich ľudí tak, aby ste sa nemuseli báť ich odchodu. 

Outplacement – prepustenie so cťou a na úrovni

Pokiaľ sa vaše podnikanie dostalo do nepriaznivej situácie a potrebujete prepustiť zamestnancov, služby outplacementu pomôžu zabezpečiť ich dôstojný odchod zo spoločnosti a zároveň ich zorientujú na trhu práce. Poradíme im, ako napísať životopis tak, aby zaujal a pripravíme ich na prípadný pracovný pohovor.