Skip to main content Przejdź do wyszukiwania

Usługi na rzecz przedsiębiorców i pracowników

USŁUGI OFEROWANE NASZYM KLIENTOM ZA GRANICĄ

Naszym klientom – głównie podmiotom słowackim, czeskim i polskim oferujemy usługi doradztwa w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W razie świadczenia pracy w innym państwie zalecamy skontaktowanie się z nami, gdyż posiadamy długoletnie doświadczenia oparte na licznych kontaktach w państwach UE.

Nasze usługi koncentrują się w szczególności na pomocy przy zgłoszeniach obowiązujących przy delegowaniu pracowników do pracy za granicą, jak również na usługach na rzecz pracowników czy przedsiębiorców, gdyż realizowanie tych samych powinności różni się w poszczególnych państwach. W podobny sposób potrafimy poradzić w kwestiach problematyki podatkowej i prawnej w związku z pracą zarobkową za granicą oraz w przypadku obowiązku odprowadzania podatku VAT, podatku dochodowego, podatku od wynagrodzenia lub innych ustawowych obowiązkowych danin czy świadczeń, korzystając z pomocy lokalnych partnerów (doradców podatkowych lub prawników).

Dla klientów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą przygotowaliśmy oddzielne portale dla danych państw.