Skip to main content Skip to search

Relokačné služby

IMIGRAČNÉ SLUŽBY

ProfiDeCon Slovakia s.r.o. poskytuje svojim korporátnym klientom ako aj súkromným osobám asistenciu v oblasti imigračných služieb. Za týmto účelom vysvetlíme právne požiadavky, ktoré musí klient spĺňať, navrhneme najvhodnejšie riešenie, pripravíme potrebné dokumenty, usmerníme, ktoré dokumenty musia byť zabezpečené zo strany klienta, koordinujeme celý proces od začiatku až do úspešného vydania povolenia.

Pre viac informácií navštívte našu stránku www.relocate.sk

IMIGRAČNÉ SLUŽBY

ProfiDeCon Slovakia s.r.o. poskytuje svojim korporátnym klientom ako aj súkromným osobám asistenciu v oblasti imigračných služieb. Za týmto účelom vysvetlíme právne požiadavky, ktoré musí klient spĺňať, navrhneme najvhodnejšie riešenie, pripravíme potrebné dokumenty, usmerníme, ktoré dokumenty musia byť zabezpečené zo strany klienta, koordinujeme celý proces od začiatku až do úspešného vydania povolenia.

Spoločnosť ProfiDeCon Slovakia s.r.o. poskytuje nasledovné imigračné služby:

 • Povolenia na pobyt za účelom zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia, osobitnej činnosti
 • Predĺženie povolení na pobyt a pracovných povolení
 • Odregistrovanie občanov tretích krajín z pobytu
 • Modré karty
 • Slovenské občianstvo
 • Pracovné povolenia
 • Registrácia o odhlásenie občanov EU z Úrad práce
 • Registrácia a odhlásenie občanov EU na Cudzineckej polícii
 • Overené pozvania vydané cudzineckou políciou
 • Schengen víza
 • Vybavenie živnostenských listov
 • Založenie obchodnej spoločnosti
 • Zabezpečenie legalizácie dokumentov v Slovenskej republike
 • Registrácia áut
 • Prihlásenie a odhlásenie zo zdravotného poistenia

DESTINAČNÉ SLUŽBY

Naša spoločnosť poskytuje asistenciu v každej situácii, ktorá môže nastať pri presťahovaní sa na nové miesto.

Aby bol Váš presun na Slovensko čo najkomfortnejší, naši konzultanti Vám môžu poskytnúť asistenciu pri nasledovnom:

 • Zabezpečenie telefónnych liniek, internetu a TV
 • Registráciu v poisťovni
 • Asistenciu s otvorením bankového účtu
 • Asistencia s výmenou vodičského preukazu
 • A iné

 

Home Search

Home search je celkový prieskum trhu nehnuteľností s cieľom nájsť ubytovanie, ktoré čo najpresnejšie spĺňa Vaše požiadavky.

Pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti Vám konzultant poskytne asistenciu pri nasledovnom:

 • Zaslanie dotazníka, aby sme čo najlepšie porozumeli Vašim požiadavkám a potrebám
 • Naplánovanie prehliadok vybraných nehnuteľností
 • Sprevádzanie klienta pri prehliadke vhodných nehnuteľností
 • Poradenstvo ohľadom lokality, cien, občianskej vybavenosti a vzdialenosti od miesta zamestnania, obchodov a škôl
 • Po vybratí nehnuteľnosti Vám poskytneme asistenciu pri dohode a finalizácii nájomnej zmluvy a pri odovzdaní nehnuteľnosti 

 

Služby pri odchode zo Slovenska

Ak sa klient rozhodne odsťahovať sa zo Slovenska, je potrebné zabezpečiť množstvo záležitostí.

Naši konzultanti Vám poskytnú asistenciu pri:

 • Deregistrácia na príslušných úradoch
 • Výpoveď nájomnej zmluvy
 • Vrátenie zálohy
 • Zrušenie miestneho bankového účtu, vyrovnanie nákladov za užívanie nehnuteľnosti, a pod.

 

Miestna orientácia

Spoznávanie nového mesta môže byť zaujímavé ale i náročné. Naši skúsení miestni sprievodcovia Vám pomôžu zorientovať sa v novom meste a spoznať miestnu kultúru. Orientačný balík je prispôsobený Vašim potrebám, aby ste mali všetky potrebné informácie o meste a jeho okolí.

Orientačné služby Vám pomôžu v nasledujúcich oblastiach:

 • Mestská hromadná doprava
 • Kultúrne pamiatky a parky
 • Obchody
 • Školy
 • Nemocnice a zdravotné centrá
 • Voľnočasové aktivity
 • Tipy ohľadom miestnych spoločenských pravidiel
 • A iné