Podnikáte v Německu? Nenechte si z faktur jen tak strhnout 15 procent!

Jednou ze zdánlivých „zákeřností“, které v Německu „číhají“ na české podnikatele, je srážková daň. Jejím smyslem je zabránit daňovým únikům neregistrovaných subjektů. Při provádění stavebních prací v souvislosti s nemovitostí je totiž objednatel povinen strhnout odběrateli z faktur srážkovou daň 15% a odvézt ji na německý daňový úřad. Dá se tomu vyhnout jedině tehdy, předloží-li dodavatel odběrateli platné potvrzení o osvobození od srážkové daně, které vydává německý daňový úřad.

15 % dole

Pokud takové potvrzení jako dodavatel nemáte, srážkové dani se nevyhnete. A to platí pro celý subdodavatelský řetězec. Tedy, máte-li jako dodavatel pod sebou další subdodavatele, jste rovněž povinen strhnout jim (zjednodušeně – poraďte se s odborníkem) 15 procentní daň, pokud tito nepředloží platné osvědčení o osvobození od srážkové daně. Nerozlišuje se přitom, zda je objednatelem vašich prací německá společnost nebo zahraniční firma působící v Německu.

Jak získat Freistellung

Proto jedna z věcí, která české firmy působící ve stavebnictví v Německu nejvíce zajímá, je Freistellung – osvobození od srážkové daně. Jak jej od německého daňového úřadu získáte? Základním předpokladem je, že se včas registrujete u daňového úřadu, splníte všechny daňové povinnosti a správně vyplníte potřebné dokumenty.

Třeba mít na paměti, že získání Freistellung není automatické a vyžaduje i určitý čas. Proto je vhodné mít odborného poradce, který vám pomůže s procesem získání osvobození od srážkové daně a zajistí, že všechny potřebné kroky budou provedeny správně.

Proč je to důležité?

Jak jsme si již vysvětlili, pokud se nestihnete včas zaregistrovat u daňového úřadu a nezískáte potvrzení o osvobození od srážkové daně, tak ji odvede váš odběratel. Pokud mezitím také získáte Freistellung, sražená 15 procentní daň vám nebude vrácena automaticky, ale až na základě samostatné žádosti po skončení kalendářního roku. Abyste takové situaci předešli a nečekali na své peníze až do příštího roku, ale měli je k dispozici každý měsíc, obraťte se na odborníky na podnikání v Německu.

Podnikání v Německu je pro Čechy lákavé, má však i mnohá úskalí. Proto je velmi důležité mít přehled o místních daňových povinnostech a pravidlech. Německý systém je přísný a chyby se neodpouštějí. Proto je dobré mít po ruce zkušené poradce, kteří vás bezpečně provedou bludištěm zahraničních daňových povinností a pomohou vám klidně a úspěšně podnikat. My takové v Profideconu máme. Již dnes pomáháme desítkám českých firem a živnostníků, kteří působí na německém stavebním trhu. Jen v oblasti Freistellung jsme zpracovali již více než 1000 jednotlivých případů. Rádi pomůžeme i vám.

Sdílet
Sdílet
Sdílet