Skip to main content Skip to search

O NÁS

Kto sme? Sme zoskupenie poradcov (právnikov, ekonómov a účtovníkov)

Spája nás znalosť rakúskeho prostredia a mnohoročné pracovné skúsenosti získané v Rakúsku. Máme fyzické zastúpenie tak na území SR, Rakúska aj Nemecka. O tieto poznatky sa chceme podeliť s firmami / fyzickými osobami, ktoré majú záujem vstúpiť na rakúsky trh alebo už na ňom pôsobia a potrebujú poradiť, aké povinnosti im z toho vyplývajú.

Našou pridanou hodnotou je znalosť miestnej legislatívy, jazyková vybavenosť a odbúranie strachu z veľa neznámych povinností či sankcií. Chceme pomôcť uľahčiť podnikanie / prácu pre cudzincov v Rakúsku, aby sa tak nerušene mohli sústrediť na svoje aktivity a zároveň mať istotu z toho, že im nehrozia neočakávané nepríjemnosti. Za týmto účelom sme vybudovali v Rakúsku tím odborníkov, ktorí nám pomáhajú dosahovať tieto ciele. Jedná sa o certifikovaných rakúskych daňových poradcov, účtovníkov, advokátov, notárov, personálne agentúry či firmy poskytujúce priestory pre sídlo spoločnosti.

Naša jazyková vybavenosť (nemčina, angličtina, poľština, maďarčina) nám pomáha byť vynikajúcim doplnkom tam, kde je práve jazyková bariéra záujemcov o rakúsky trh nedostatkom) nám pomáha byť vynikajúcim doplnkom tam, kde je práve jazyková bariéra záujemcov o rakúsky trh nedostatkom.