Skip to main content Skip to search

Právne služby

PRÁVNE SLUŽBY

Našou ďalšou spoločnosťou v skupine je ProfiDeCon Slovakia s.r.o. – advokátska kancelária.

Prostredníctvom nej poskytujeme služby právneho poradenstva, a to najmä:

  • Pomáhame našim klientom ako v jednoduchých obchodných záležitostiach tak aj pri komplexných právnych výzvach – založenie novej spoločnosti, zmeny v obchodnom registri, likvidácia spoločnosti, získavanie rôznych povolení a licencií potrebných na výkon činnosti, príprava alebo posúdenie obchodných kontraktov a vedenie príslušných rokovaní;
  • V spolupráci s nemeckými a rakúskymi právnymi kanceláriami vieme participovať aj na právnych riešeniach súvisiacich s nemeckou alebo rakúskou legislatívou, a to nielen v sporovej oblasti ale aj nesporovej ako je zakladanie spoločností v Rakúsku alebo Nemecku, zmeny v obchodnom registri, likvidácie atď.
  • Poradenstvo v pracovnom práve – to zahŕňa najmä nastavenie pracovných procesov v spoločnosti, príprava pracovno-právnej dokumentácie, pričom sa zameriavame najmä na poradenstvo pri vysielaní zamestnancov do zahraničia a s tým súvisiace daňové a právne dopady.
  • Právne poradenstvo v oblasti imigračného práva pri získavaní pobytov alebo štátneho občianstva pre cudzích štátnych príslušníkov na Slovensku, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi (cudzinecká polícia, úrad práce, živnostenské úrady a pod.)